GDPR

PREHLÁSENIE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto plne prebieha v súlade s GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje budú spracovávané za týmito účelmi:

  • Aby sme Vám vedeli doručiť Vašu objednávku.
  • Aby sme Vás mohli informovať ohľadne stavu Vašej objednávky.

Aké osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme Vám mohli vybaviť Vašu objednávku?

Potrebujeme Váš e-mail, krstné meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu poprípade doručenia, PSČ, mesto, krajinu a telefonický kontakt. Ak sa jedná o právnickú osobu tak okrem spomínaných aj názov spoločnosti, IČO a DIČ.

Vaše údaje sú v bezpečí.

Vaše údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Ak sa jedná o objednávky mimo osobného odberu tak tieto údaje budú poskytnuté kuriérskej spoločnosti (DHL). DHL Parcel Slovensko s.r.o. i príkazca sú v úlohe prevádzkovateľov osobných údajov, a sú tak zodpovední za nakladanie s nimi podľa Nariadenia a platnej legislatívy. Ako člen skupiny Deutsche Post DHL, venuje maximálnu pozornosť ochrane osobných údajov a všetkých dát, s ktorými nakladá. Bližšie informácie ku spracovaniu osobných údajov sú špecifikované v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je umiestené na webe spoločnosti DHL Parcel Slovensko s.r.o.

Kto presne zhromažďuje Vaše údaje?

Údaje zhromažďujú: ja osobne, teda Juraj Palovič, Jánošíkovo nábrežie 1885/3, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto Slovenská republika a Soňa Vnenčáková, Terasová 628/14, 059 21 Svit – Podskalka, Slovenská republika.

Údaje zároveň zhromažďuje firma SOJU-LM s.r.o., A. Kostolného 303/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 401 769,
DIČ: 2120313217, Zapísaná: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 66012/L.

Všetky subjekty zhromažďujú Vaše údaje za rovnakým účelom až do Vášho odvolania. V prípade, že si neprajete dostávať žiadne ďalšie informácie alebo ak si želáte, aby Vaše údaje boli natrvalo zmazané u všetkých subjektov zároveň tak napíšte túto požiadavku na info@plodyzeme.sk